Održana druga edukacija po projektu „Mladi kao socijalni kapital“

Dana 19.11.2020. održana je druga edukacija po projektu „Mladi kao socijalni kapital“.
Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike, a provodi se na području grada Križevaca.
Projekt je usmjeren mladima u lokalnoj zajednici, a edukacije su usmjerene na financijsku
pismenost i intelektualni kapital.
U sklopu projekta održati će se još dvije edukacije u sljedećim terminima:
24.11.2020.
13:00 – 13:45……………………………………………Edukacija Intelektualni kapital

26.11.2020.
13:00 – 14:30……………………………………………Edukacija i radionica Intelektualni
Kapital

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u edukacije u sklopu
projekta „Mladi kao socijalni kapital“.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!