Održana prva edukacija po projektu „Mladi kao socijalni kapital“

Dana 16.11.2020. održana je prva edukacija po projektu „Mladi kao socijalni kapital“.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se na području grada Križevaca.

Projekt je usmjeren mladima u lokalnoj zajednici, a edukacije su usmjerene na financijsku pismenost i intelektualni kapital.

U sklopu projekta održati će se još tri edukacije i dvije radionice u sljedećim terminima:

19.11.2020.

13:00 – 14:30……………………………………………..Edukacija i radionica Financije za

                                                                                                poduzetnike i početnike 

24.11.2020.

13:00 – 13:45……………………………………………Edukacija Intelektualni kapital

26.11.2020.

13:00 – 14:30……………………………………………Edukacija i radionica Intelektualni

                                                                                                               Kapital 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u edukacije i radionice u sklopu projekta „Mladi kao socijalni kapital“.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!