Plenković: Vizija Hrvatske 2030. – konkurentna, inovativna, sigurna i prepoznatljiva zemlja jednakih prilika za sve

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je danas nacrt Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine.

Uvodni govor predsjednika Vlade u toj prigodi donosimo u cijelosti.

“Poštovane dame i gospodo,

dopustite mi da kažem nekoliko osnovnih riječi. Jutros smo uputili ovaj dokument, uz pismo, i predsjedniku Republike Milanoviću i predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću.

Pritom smo podsjetili predsjednika Republike da imenuje svoga predstavnika u Upravljačko vijeće koje će, nakon javnog savjetovanja, raditi na analizi pristiglih prijedloga za poboljšanje ove strategije i da na taj način, putem svoga predstavnika, da odgovarajući doprinos ovom strateškom dokumentu.

Također smo izrazili uvjerenje, u pismu predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću, da će svi saborski zastupnici dati svoj obol u raspravi koja će uslijediti i na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora, a siguran sam i u svim odborima koji na bilo koji način u svojoj nadležnosti imaju pojedine aspekte ove Nacionalne razvojne strategije.

Na ovome dokumentu radila su ministarstva, radila je i šira stručna i akademska zajednice, te predstavnici niza zainteresiranih dionika.

Ovo je krovni strateški dokument za desetljeće koje je pred nama.  

Hrvatska ima zaista ogroman broj strateških dokumenata na nacionalnoj razini, postoje i pojedine lokalne razvojne strategije, no ono što je važno, kada se usvoji ova krovna strategija, a nju će usvojiti Hrvatski sabor, svi oni trebaju biti usklađeni s ovim okvirnim dokumentom.

Odlučni smo sve izazove pretvoriti u prilike, a potencijalne ranjivosti pretvoriti u prednosti

Dame i gospodo,

mi živimo u razdoblju globalizacije, kada su jedino promjene stalne i kada se svaka država, svaki narod, svakodnevno, suočava s izazovima koje mora prevladati, odnosno otvaraju se prilike koje svi zajedno trebamo prepoznati.  

Moramo znati iskoristiti vlastite ljudske potencijale, koji jamče znanja, vještine i inovacije, koje će pridonijeti stvaranju novih proizvoda i dodane vrijednosti gospodarstvu. 

Moramo znati prepoznati vlastite gospodarske konkurentske prednosti i primjenjivati znanje radi ostvarivanja tehnološki dinamičnog i izvozno orijentiranog gospodarstva.

Moramo znati stvarati strateške saveze s drugim državama, kako bi povećali vlastitu globalnu prepoznatljivost i u suradnji s drugima pridonijeli podizanju standarda života naših sugrađana.

Zato smo još 2017. godine pokrenuli proces izrade Nacionalne razvojne strategije, koja će za naše građane značiti sustavan i strateški iskorak prema uspješnijoj i razvijenijoj Hrvatskoj 2030. godine.

Takav iskorak je nužan jer u natjecateljskom globalnom okruženju, svaka zemlja mora samostalno pronaći načine za prilagodbu na globalne trendove, uzimajući u obzir vlastite ljudske, gospodarske i tehnološke potencijale.

U razdoblju koje je pred nama, mi smo odlučni sve ove izazove pretvoriti u prilike, a svoje potencijalne ranjivosti pretvoriti u prednosti.

Strategija prepoznaje suvremene globalne trendove, poput četvrte industrijske revolucije, digitalne i zelene tranzicije, klimatske promjene, ali i  geopolitičke poremećaje.

Za vrijeme procesa donošenja strategije, svijet je pogodila pandemija koronavirusa, a Zagreb i okolne županije pogodio je najsnažniji potres u zadnjih140 godina.

Obje nepogode razvojni su izazov za Hrvatsku, svaka na svoj način.

Proces obnove Zagreba i okolnih županija započeo je i kroz konsenzualno donošenje Zakona o obnovi, osnivanje Fonda, ustrojavanje potrebnih tijela, osiguravanje sredstava i iz europskih fondova i iz međunarodnih financijskih institucija, a naravno predviđena su i kroz državni proračun.

Hrvatska je trenutno zbog pandemije koronavirusa suočena s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima od Domovinskog rata, a još uvijek je neizvjesno do kada će ova kriza trajati.

Vizija razvoja Hrvatske do 2030.

Upravo stoga i u ovakvim okolnostima mi ćemo uzeti u obzir sve ove izazove s kojima se suočavamo.

Za nas je važnije nego ikad, pravodobno i precizno prepoznati nove trendove, vidjeti na koji način osnažiti otpornost države i društva na sve unutarnje i vanjske šokove.

Nacionalnom razvojnom strategijom imat ćemo sveobuhvatan akt strateškoga planiranja.

Ona definira viziju Hrvatske 2030. za čije su ostvarenje identificirani strateški ciljevi i glavni razvojni smjerovi.

Kao putokaz, ta vizija na sažet način, a istodobno dovoljno široko nastoji objediniti ono najvažnije čemu svako od nas i kao društvo stremimo i priželjkujemo kada zamišljamo bolju Hrvatsku.

Ta vizija stane u jednu rečenicu: Hrvatsku 2030. vidimo kao konkurentnu, inovativnu i sigurnu zemlju prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlje očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Ta vizija objedinjuje potrebu za prilagodbom izazovima globalizacije, ostvarivanju prilika koje pruža četvrta industrijska revolucija i zelena tranzicija, jačanje naše otpornosti na krize, promicanje naše kulture, očuvanje našeg identiteta, zaštitu okoliša, podizanje životnog standarda, ostvarivanje veće društvene pravednosti i ravnomjerniji regionalni razvoj Hrvatske, na dobrobit svih njenih građana.

Tu viziju ćemo ostvariti sinergijskim djelovanjem javnih politika u četiri razvojna smjera, a unutar njih i 13 strateških ciljeva.

Vlada RH

Pratite nas na društvenim mrežama!