Prikupljaju se prijedlozi za izradu sportskog programa Grada Križevaca za 2021. godinu

Na stranicama krizevackisport.com objavljen je javni natječaj za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca u 2021. godini.

“Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku”- napominju

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2021. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 08.12.2020. godine.

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2021. god. predaju se na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260 Križevci ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci
s napomenom:

“ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2021. GODINI“

Rok za prijavu na poziv je 08.12.2020. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

vb/radiokrizevci.hr

Izvor: krizevackisport.com

Foto: openglobalrights.com

Pratite nas na društvenim mrežama!