Radovi na obnovi Sinagoge – kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc u Koprivnici

Sinagoga – kulturni centar prim. dr. Krešimir Švarc opet postaje pravo malo gradilište. Naime i ove godine odobrena su financijska sredstva Ministarstva kulture, Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih
dobra. Planirani radovi nastavka obnove uključuju sanaciju stropne i zidne obloge glavnog prostora za okupljanje. U iste danas 20. listopada uvedeni su svi izvođači.
Švendi građenju iz Koprivnice, temeljem obavljene javne nabave povjereni su poslovi obnove, a ugovorena
vrijednost radova iznosi 275.363,75 kuna s uključenim PDV-om. Uslugu stručnog nadzora obavljat će Mirko
Patrčević, iz tvrtke Coart iz Koprivnice.

Prije izvedbe unutarnje vapnene žbuke zidova izvest će se podžbukne elektroinstalacije te sva potrebna
priprema za nova rasvjetna tijela. Grad Koprivnica je proveo postupak nabave te je sklopljen Ugovor s
izvođačem radova Elektromehanika Dolenec na iznos od 110.461,25 kuna s uključenim PDV-om.

Radovi će u iznosu od 100 tisuća kuna biti sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture, dok su sredstva za
ostatak radova osigurana u proračunu Grada Koprivnice.

Svi poslovi se izvode uz konzervatorski nadzor Milana Pezelja, pročelnika Konzervatorskog odjela u
Bjelovaru. Rok za dovršetak istih je kraj 2020. godine, a sve kako bi se izvele predradnje za 2021. godinu u
kojoj je planirano dovršenje obnove unutrašnjeg prostora Sinagoge – kulturnog centra prim. dr. Krešimir
Švarc. Ujedno su od pročelnika Milana Pezelja dobivene i smjernice za izradu projekta novog stepeništa koje
će se izvesti u 2021. godini u okviru daljnjih radova obnove unutrašnjeg prostora.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!