U Osnovnoj školi "Grigor Vitez" obilježen Međunarodni dan tolerancije

Dan stradanja Vukovara i Međunarodni dan tolerancije su znakovito blizu i da je tolerancije više ne bi bilo Vukovara i sličnih stratišta u svijetu. (…)
Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od strane članica 16.11.1995.
godine.
Tolerancija je prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.
Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima.
To nije samo moralna dužnost, to je također politički i zakonit zahtjev.
Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira (UNESCO).
Naši učenici nisu bili daleko u svojim promišljanjima o toleranciji. Mnogi su iznijeli jako zrela razmišljanja u 8.a s kojim je održana radionica Daj 5 za tolerantan svijet kao i s učenicima 4. raz. područne škole Trema.
Planiramo pogledati i video Budimo tolerantni kao i proći Upitnik vezan za naš prag tolerancije.
Uvijek i ponovno treba govoriti učenicima da se trebamo poštivati i da različitost čini svijet bogatim.

Nevzeta Zdunić,
Edukacijski rehabilitator

Pratite nas na društvenim mrežama!