Završena prva etapa dogradnje PŠ Miholec


Prva etapa dogradnje školske zgrade PŠ Miholec je završena. Sagrađena je
nova učionica, garderoba, sanitarni čvor i spojni hodnik koji vodi u staru
školsku zgradu. Vrijednost radova iznosila je oko 950.000 kuna, a financirala ih je Općina Sveti Petar Orehovec.
Novi dio škole obišli su načelnik Općine Franjo
Poljak, ravnatelj Stjepan Lučki i župan Darko Koren sa suradnicima.
Prilikom razgledanja najavili su da iduće godine slijedi nabava namještaja,
uređenje okoliša škole te pročelja (bez završnog sloja) novog dijela škole.

U novoj učionici u PŠ Miholec
Predviđa se da će se za te radove izdvojiti oko 700.000 kuna. Dio u iznosu
od 400.000 kuna sufinancirat će Županija, a ostatak Općina. Prema riječima
ravnatelja Lučkog, očekuje se da će stari dio škole biti obnovljen 2022.


/Ivona Siladi, 7.b; foto: S.L./

Pratite nas na društvenim mrežama!