Žetva pokusa soje na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

23.10.2020. na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima provedena je žetva pokusa soje.

Sjetva pokusa soje bila je u 4. mjesecu ove godine a organizirana je u suradnji sa Poljoprivrednim institutom Osijek, prilikom kojeg je sijano 11 sorata soje iz sortimenta Poljoprivrednog instituta Osijek.  

Prema riječima Dragomira Ilića, dipl.ing. suradnika na projektu sa Poljoprivrednog instituta u Osijeku, ovogodišnji prinos iznosi otprilike od 3 do 4 tone na hektar, sa dosta visokom vlagom od 19% koja je rezultat velikih količina oborina prije žetve.

Stručni suradnik na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima Dragutin Žibrin, dipl.ing. napravio je rezime ovogodišnje žetve soje, iskatnuvši da su velike količine oborina u posljednjih 25 dana prije žetve u kombinaciji sa jakim sjevernim vjetrom rezultirale i polijeganjem soje, što je u konačnici predstavljalo problem prilikom same žetve. Osvrnuo se također i na prednosti soje koja kod plodoreda kao predkultura ostavlja izvanredne uvjete za sjetvu žitarica i ostalih kultura.


Tekst pripremio:
Andreas Mađerić, ing.rač.

Pratite nas na društvenim mrežama!