Anketni upitnik GKP Komunalac o kvaliteti usluga

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN 15017:2005 i HACCP principima i Codex Alimentarius-u.

Kontinuirano rade na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivaju da ispunite anketu koja će služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje je bitno, stoga vas iz GKP Komunalac mole da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga poduzeća.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Ankentni upitnik: Zadovoljstvo korisnika iz kategorije kućanstva radom Društva Komunalac d.o.o. u 2020. godini

Pratite nas na društvenim mrežama!