Dodijeljena sredstva za potporu radu stočarskih uzgojnih udruženja za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podupiranje uzgojnih udruženja s ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedbe metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima radi genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda.

S druge strane, sa stajališta izvornih pasmina domaćih životinja očekivani rezultat Programa je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina. Očekivani rezultat programa je i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Kroz „Program potpore za sufinanciranja rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu“ osigurano je 1.900.000,00 kuna za sufinanciranje rada 17 uzgojnih udruženja:

Uzgojna udruženja koja su ostvarila pravo na sufinanciranje od strane Ministarstva poljoprivrede u 2020. godiniFinancijski iznos
potpore
Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda217.825,82
Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda233.384,81
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza202.266,83
Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske186.707,85
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka233.384,81
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac233.384,81
Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja54.456,46
Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja54.456,46
Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka54.456,46
Udruga uzgajivača crne slavonske svinje “Fajferica”70.015,44
Plemenita opčina turopoljska42.787,21
Udruga Salers Croatia54.456,46
Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda46.192,69
Savez uzgajivača istarskog goveda42.513,38
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske70.015,44
Udruga uzgajivača buše54.456,46
Savez uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske- Croat49.238,64
Ukupna vrijednost potpore1.900.000,00
Pratite nas na društvenim mrežama!