Gradsko vijeće završilo ovogodišnji rad izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu

Vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća Grada Križevaca održali su u petak, 11. prosinca 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca telekonferencijskim putem s obzirom na pandemiju koronavirusa.

Među najvažnijim odlukama Gradskog vijeća Grada Križevaca bilo je donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, a riječ je bilo samo o tehničkom usklađenju prihoda i rashoda kojima Proračun Grada iznosi 132.475.989,73 kuna.

Donesena je i Odluka o kreditnom zaduženju Grada Križevaca na koju je prvo usmeni amandman podnio gradonačelnik Mario Rajn koji je objasnio kako je stigla revidirana ponuda banke kojom je smanjena kamatna stopa sa 1,40 na 1,32.

Gradonačelnik je ujedno dao i uvodno obrazloženje na ovu Odluku: „Nažalost došli smo do situacije da projekt Aglomeracije moramo sufinancirati vlastitim sredstvima. Samim time budući da moramo sufinancirati taj mega projekt vlastitim sredstvima, prisiljeni smo drugačije financirati ulaganja na Gradskom stadionu.“ Dodao je kako je grad čekao izmjenu Zakona kojom bi se omogućilo da se projekt Aglomeracije financira putem kredita, no kako se to nije dogodilo, grad će projekt Aglomeracije Križevci sufinancirati iz vlastitih sredstava, a za provedbu projekta Gradskog stadiona će se kreditno zadužiti s obzirom da stadion zaslužuje ovakva značajnija ulaganja.

Od ostalih važnijih točaka dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na području poduzetničke zone Gornji Čret koju su vijećnici jednoglasno podržali s obzirom da je riječ o novom poduzetniku koji će svoje poslovanje proširiti i omogućiti zapošljavanje ljudi upravo u ovoj poslovnoj zoni.

Jedna od točaka dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na području Grada Križevaca. Kako je pojasnio gradonačelnik Mario Rajn, s obzirom na upite vijećnika, cilj je naplatom parkiranja demotivirati građane da dolaze automobilima neposredno u centar grada. Gradonačelnik je ujedno dodao da na području grada ima oko 200 besplatnih parkirnih mjesta koji su na nekoliko minuta udaljeni od samog centra tako da ukoliko netko zaista ne želi ili ne može platiti parking, može parkirati na ovim besplatnim parkinzima. Ujedno je dodao kako će novom koncesijom biti uspostavljen sustav javnih bicikala čime se dodatno planira ohrabriti građane da se služe biciklima, a ne automobilima.

Na kraju sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović i gradonačelnik Mario Rajn poželjeli su svima sretne blagdane i zahvalili na ovogodišnjem radu.

Sjednici su prisustvovali i zamjenici gradonačelnika Danijel Šaško i Mario Martinčević, pročelnici upravnih tijela, te direktori, ravnatelji i predstavnici gradskih ustanova i poduzeća. (Grad Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!