Imendan slave Dražen i Draženka!

Dražen
Varijanta imena Draža koje je opet izvedeno od imena Dragoslav. Dragoslav je staro slavensko narodno ime. Složeno je od osnova sa značenjem “drag” + “slava”. Datira u najudaljeniju prošlost. Ubeleženo je u Čedadski evangelijar (Rodoslov,popa Dukljanina), najstariju i najznačajniju zbirku slovenskih imena u periodu od 8. do 10. veka. U njemu je pribeleženo da se jedan od sinova Predimira, vladara Crvene i Bele Hrvatske u 10. veku nazivao Dragislav. Od ovog imena izvedena su imena Dragaš, Dragislav, Dragić, Dragiša, Dragosav, Dragosava, Dragosavka, Dragoslava, Dragoš, Draža, Dražen, Draženko, Dražesa, Dražeta, Dražislav, Dražo i Draško.


Draženka
Varijanta imena Draža koje je opet izvedeno od imena Dragoslav. Dragoslav je staro slavensko narodno ime. Složeno je od osnova sa značenjem “drag” + “slava”. Datira u najudaljeniju prošlost. Ubeleženo je u Čedadski evangelijar (Rodoslov,popa Dukljanina), najstariju i najznačajniju zbirku slovenskih imena u periodu od 8. do 10. veka. U njemu je pribeleženo da se jedan od sinova Predimira, vladara Crvene i Bele Hrvatske u 10. veku nazivao Dragislav. Od ovog imena izvedena su imena Dragaš, Dragislav, Dragić, Dragiša, Dragosav, Dragosava, Dragosavka, Dragoslava, Dragoš, Draža, Dražen, Draženko, Dražesa, Dražeta, Dražislav, Dražo i Draško.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!