Imendan slave osobe imena Adela, Albina, Zorica, Zora, Ela

Prema katoličkom kalendaru imendan danas slave osobe imena Adela, Albina, Zorica, Zora, Ela

Adela je žensko ime arapskog porijekla. Nastalo je od imena Adila pa ima isto značenje: pravedna, poštena, čista.

Albina je angažirana, ljubazna, bistra, izravna, nadarena i atraktivna osoba.

Zora je staro slavensko narodno ime. Opća imenica “zora” (početak dana, svitanje) uzeta je za osobno ime. U staroslavenskoj mitologiji Zora je boginja jutra i svitanja. Od ovog imena izvedena su imena Zoran, Zorana, Zorica, Zorka i Zorko.

Ela je efikasna, lojalna i angažirana osoba.

Izvor: emedjimurje.net.hr

Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!