Imendan slave osobe imena Marija, Mario i Ljiljana

Prema katoličkom kalendaru, danas imendan slave osobe imena Marija, Mario i Ljiljana.

“Mario je mističan, angažiran, rječit, inferioran i odlučan.”

“Ljiljana je ljubazna, jasna, impresivna, lukava, jednostavna, ambiciozna, nježna i atraktivna osoba.”

Marija je marljiva, atraktivna, realistična, inicijativna, jasna i ambiciozna osoba.

Izvor: emedjimurje.net.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!