Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“

SOIH – Mreža žena s invaliditetom i ove godine provodi Kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja
traje od dana 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, preko 3. prosinca – Međunarodnog dana
osoba s invaliditetom, 5. prosinca – Međunarodnog dana volontera do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava.
Slogan ovogodišnje Kampanje je „Ponosne, jake i vidljive!“, a cilj Kampanje je potaknuti Republiku Hrvatsku na ratifikaciju
Konvencije o nasilju i uznemiravanju (2019) ILO C190.
Naime, Međunarodna organizacija rada (ILO) je dana 21. lipnja 2019. godine značajnom većinom usvojila Konvenciju protiv
nasilja i uznemiravanja iz 2019. (br. 190) i pripadajuću Preporuku (br. 206). Konvencija ima za cilj regulirati i zabraniti nasilje i
uznemiravanje u svijetu rada, uključujući i rodno uvjetovano nasilje, a koje se događa tijekom rada, povezano je sa radom ili
proizlazi iz njega, osigurati odgovarajuće mjere za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjere nadzora i sankcija.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske obratio se 2019. godine Ministarstvu rada za žurnu ratifikaciju, a 10. siječnja 2020.
Ministarstvo im je odgovorilo da će za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU jedna od točaka dnevnog reda predviđenih
za usvajanje na Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) biti i odluka Vijeća o
Konvenciji br. 190.
Dana 22. siječnja 2020. prema predviđenoj proceduri Vijeće EU je uputilo Prijedlog za davanje ovlaštenja državama članicama
za ratifikaciju, koji je Europska komisija odobrila. Na EPSCO- u se trebao rješavati dokument vezan za Konvenciju i ovlaštenja
(jer su neke države uložile rezerve), a sjednica EPSCO- a zbog COVID –a 19. ožujka je otkazana prebačeno je na sljedeće
zasjedanje kojem predsjedava Njemačka.
Podsjećamo kako je simbol Kampanje bijela vrpca čije nošenje simbolizira podršku razvoju svijesti šire društvene zajednice da
za nasilje nad ženama, a posebice nad ženama s invaliditetom nema opravdanja.

Pratite nas na društvenim mrežama!