Međunarodni je dan planina – 11. prosinca

Pod motom „Planine su važne mladima“ (Mountains Matter for Youth) danas se obilježava Međunarodni dan planina. Godine 2003. Opća skupština UN-a odredila je 11. prosinca Međunarodnim danom planina.
Imajući na umu presudnu ulogu planina u održavanju ekosustava i njihovu osjetljivost na klimatske promjene,
cilj obilježavanja ovog međunarodnog dana je podizanje svijesti o važnosti planina. U kontekstu ovogodišnje teme „Planine su važne mladima“, o ulozi i važnosti planina posebno je bitno educirati djecu i mlade, kao
„aktivne agente promjene i buduće vođe sutrašnjice“, navodi UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu.
Planine čine jednu četvrtinu svjetskoga krajolika, glavni su izvor svjetske opskrbe pitkom vodom i drugim resursima, značajna su središta bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti te dom rijetkim
biljnim i životinjskim vrstama. Najčešće se uzvišenje iznad 500 m visine naziva planinom, a ispod 500 m brijegom (iako te granice variraju).
U Hrvatskoj tako područja visine iznad 500 m nadmorske visine zauzimaju oko 21 % ukupne površine, a najviše planine su Dinara, Biokovo i Velebit.
Većina hrvatskih planina pripada Dinarskom planinskom sustavu koji se proteže od Slovenije do Albanije.
Planine Dinarida građene su pretežno od vapnenca i karakterizira ih krški reljef dok su planine u unutrašnjosti
(bivši otoci Panonskog mora) nešto niže, šumovitije, po postanku starije i općenito pristupačnije.
Planinska su područja većinom rijetko naseljena no s druge strane bogatstvom prirodne baštine, raznolikošću
nadzemnih i podzemnih reljefnih oblika, ljepotom krajobraza su iznimno privlačna za posjećivanje i rekreaciju.
Zbog navedenih vrijednosti i potrebe da se iste očuvaju, mnoga su planinska područja zaštićena određenom kategorijom zaštite.
U Hrvatskoj se tako među planinskim područjima kao pretežno planinska izdvajaju strogi rezervati prirode Hajdučki i Rožanski kukovi te Bijele i Samarske stijene, nacionalni parkovi Risnjak, Sjeverni Velebit, Plitvička
jezera, Krka i Paklenica, parkovi prirode Učka, Velebit, Biokovo, Medvednica, Papuk i Žumberak-Samoborsko
gorje te brojna druga zaštićena područja u kategorijama posebnog rezervata, spomenika prirode i značajnog
krajobraza.
Brojne hrvatske strogo zaštićene vrste i endemi svoje stanište pronalaze upravo u planinama, međuostalim
vuk, ris, medvjed, sova jastrebača, velebitska degenija, biokovsko zvonce, gospina papučica itd.
Više o Međunarodnom danu planina, ključnim porukama i aktivnostima obilježavanja ovog datuma možete
pronaći na mrežnoj stranici UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu – FAO.
U Hrvatskoj će se Međunarodni dan planina danas obilježiti brojnim izložbama, predavanjima, organiziranim
izletima i planinarskim pohodima, a nosioci organizacije događanja su muzeji, zaštićena područja, udruge i
planinarska društva.

Pratite nas na društvenim mrežama!