Odlukom Gradskih vijećnika Koprivnice povećana naknada za ostvarivanje prava na pomoć za opremu djeteta

Gradski vijećnici Grada Koprivnice  prihvatili su prijedlog izmjene Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta koji je usmjeren na pomoć za opremu novorođenog djeteta roditeljima, skrbnicima ili posvojiteljima. Pravilnikom će se dodatno omogućiti i posvojiteljima koji posvoje i starije dijete da ostvare pravo na navedenu pomoć. Jasnije su definirani uvjeti za ostvarivanje navedenog prava te je novčani iznos koji se isplaćuje roditeljima/skrbnicima ili posvojiteljima uvećan s dosadašnjih 1.500,00 kuna na  2.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu ovog Pravilnika planirana su u prijedlogu Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu, unutar Aktivnosti A302102 Pomoć za novorođenčad u iznosu od 500.000,00 kuna. (Grad Koprivnica)

Pratite nas na društvenim mrežama!