Prikupljanje humanitarne pomoći u Svetom Petru Orehovcu za stradale u Petrinji

Općinsko društvo Crvenog križa Sveti Petar Orehovec u suradnji s Općinom Sveti Petar Orehovec organizira prikupljanje humanitarne pomoći za područja stradala u potresu.
Prikupljanje se održava 07:00 – 20:00 sati u prostoru Vatrogasnog doma u Svetom Petru
Orehovcu ( Sveti Petar Orehovec 131).
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Foto: kodex.me

Pratite nas na društvenim mrežama!