Rijeka Slunjčica- jedna od najljepših rijeka u Hrvatskoj

Slunjčica je vrlo kratka rijeka, ali je jedna od najljepših u Hrvatskoj. Ona je zapravo Mrežnica u malom. Tipična je krška rijeka sa sedrenim barijerama, slapovima i ujezerenim dijelovima.

Izvire 6 km južno od Slunja. Šetnica prolazi kraj brojnih ostataka raznih mlinova, kraj Frankopanske utvrde i završava utokom u Koranu spektakularnim i svima poznatim Rastokama.

Slunjčica na svojem izvoru ponire u dubine kroz vapnenačke stijene otapajući kamen vapnenac kojeg taloži u sedre i neumorno gradi nove slapove. Zato su Rastoke zaštićeni krajolik vječne polagane promjenjivosti gdje se Slunjčica rastače u brojne rukavce, pri čemu prije utoka u Koranu iza sebe ostavlja jezerca, male slapove i vodopade.

Predivne fotografije šalje nam Damir Jakšić iz Duge Rese.

Damir Jakšić

Pratite nas na društvenim mrežama!