U tijeku je podjela kartica za predaju otpada na reciklažno dvorište

U tijeku je podjela evidencijskih kartica korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Kartica služi za predaju otpada na reciklažno dvorište, Cubinec 30 te se pomoću nje evidentira količina i vrsta predanog otpada. Predaja otpada na reciklažno dvorište bez navedene kartice neće biti moguća.

Pratite nas na društvenim mrežama!