U utorak su sljedeća naselja bez struje

Zbog radova HEP-a na elektroenergetskoj mreži, a time i prekida opskrbe električnom energijom, u utorak 15.12.2020 u vremenu od 9:00 – 13:00 sati doći će do poteškoća u opskrbi vodom potrošača iza crpne stanice u Mladinama i potrošača iza crpne stanice Potočka.

Pratite nas na društvenim mrežama!