Učenici SGŠ podržali kampanju "Zajedno protiv seksizma"

Učenici 4.c, 4.a1, 4.a, 1.g, 3.g i 2.b razreda Srednje gospodarske škole u Križevcima  i njihovi nastavnici priključili su se akciji koju provodi Udruga “HERA” Križevci u sklopu kampanje projekta “Zajedno protiv seksizma”. 

Ovaj projekt je podržan od strane Vijeća Europe, a cilj je podizanje svijesti o seksizmu i utjecanje na države članice da usvoje zakonodavstvo i politike u skladu sa Preporukom Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju seksizma.

Kampanju u Hrvatskoj provodi Ženska mreža Hrvatske čija je članica Udruga “HERA” Križevci.

Ženska mreža Hrvatske, članica Europskog ženskog lobija smatra da su seksizam i rodni stereotipi snažna prepreka postizanju rodne ravnopravnosti i ostvarivanju prava žena. (SGŠ)

Pratite nas na društvenim mrežama!