Banka biljnih gena

Očuvanjem genetskih izvora za hranu i poljoprivredu osiguravamo dostupnost biološke raznolikosti poljoprivrednicima, oplemenjivačima i istraživačima, kao i korištenje budućim generacijama.

Budući je očuvanje i održiva uporaba biljnih genetskih izvora složen proces u kojem sudjeluju različiti subjekti, bilo je neophodno sve subjekte povezati jednim programom.

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj ima za cilj doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora te poticanje korištenja čuvanih genetskih izvora, kako u smislu daljnjeg oplemenjivanja i istraživanja, tako i u smislu  njihovog izravnog korištenja u proizvodnji.

Nacionalni program povezuje i koordinira rad sudionika iz različitih institucija i područja, koji rade prema zajedničkim planovima i smjernicama radi ostvarenja dogovorenih ciljeva. Time je osigurano najučinkovitije korištenje postojećih ljudskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta.
Kako ne bi izgubili biljne genetske izvore važno ih je identificirati, prikupiti i sačuvati u Banci biljnih gena.

Nacionalna banka biljnih gena je sastavni dio Nacionalnog programa kroz koje se provodi ex situ očuvanje te opis i procjena svojstava primki. U Nacionalnu banku biljnih gena uključene su kolekcije koje se čuvaju u obliku sjemena i/ili poljskih kolekcija. Trenutno su u Nacionalnu banku biljnih gena pohranjene 4.233 primke.

Primke koje se čuvaju u banci biljnih gena vidljive su kroz javno dostupnu bazu podataka Hrvatska baza podataka biljnih genetskih izvora (https://cpgrd.hapih.hr/). Za svaku upisanu primku dodijeljen je broj u bazi i njezini osnovni, putovnički, podatci koji su određeni prema smjernicama Europskog programa za biljne genetske izvore (The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources ECPGR).

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu propisuje način pristupa biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu koji su dio Multilateralnog sustava pristupa i dijeljenja koristi (MLS), a koje pripadaju vrstama s popisa u Dodatku I Međunarodnog ugovora. Dostupnost sjemena je samo iz aktivnih kolekcija te se mogu dobiti manje količine grama ili broja zrna ovisno o biljnoj vrsti na zahtjev. Trenutno je putem MLS-a dostupno 532 primke, a prilikom razmjene obavezno je potpisivanje Standardnog sporazuma o transferu materijala.

Nacionalna banka biljnih gena prema dosadašnjem Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH  uključuje sljedeće aktivne kolekcije:

Radna skupinaInstitucija koja održava kolekcijuFAO kod
Industrijsko bilje (IND)HAPIH – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo OsijekHRV053
Krmno bilje (FOD)Poljoprivredni institut OsijekHRV021
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
HAPIH – Centar  za sjemenarstvo i rasadničarstvo OsijekHRV053
Ljekovito i aromatično bilje (MAP)Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
Povrće (VEG)Visoko gospodarsko učilište u KriževcimaHRV048
Vinova loza (VIT)Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša SplitHRV048
Institut za poljoprivredu i turizam PorečHRV050
Kontinentalno voće (FRU_kont)Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
HAPIH – Centar za voćarstvo i povrćarstvo, ZagrebHRV054
Mediteransko voće (FRU_med)Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša SplitHRV048
Institut za poljoprivredu i turizam PorečHRV050
HAPIH – Centar  za voćarstvo i povrćarstvo, ZagrebHRV054
Žitarice i kukuruz (CAM)Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetHRV041
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanostiHRV045
HAPIH – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, OsijekHRV053

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Pratite nas na društvenim mrežama!