Besplatna struja, grijanje i RTV pretplata za nastradale na potresom pogođenim područjima

Vlada je na jučerašnjoj 38. sjednici raspravila deset točaka dnevnog reda, među kojima su i zaključci o oslobađaju plaćanja struje i grijanja za siječanj, veljaču i ožujak, kao i plaćanja RTV pretplate za kućanstva na potresom stradalom području.
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju vezanom za potres. Kazao je da su se od posljednje sjednice Vlade, u razdoblju od 14. do 18. siječnja redovito održavale sjednice Stožera civilne zašite koje se odnose na uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Osim redovitih sjednica Stožera, naveo je ministar, u četvrtak 14. siječnja održan je i tematski sastanak predstavnika Ministarstva financija i predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je Ministarstvo izradilo je smjernice i preporuke koje su dostavljene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Lokalni stožeri civilne zaštite proslijedili su 2.500 zahtjeva za privremeni smještaj osoba koje su izgubile svoje domove, od čega je 777 prioritetnih zahtjeva.

Do sada postavljeno 507 kontejnera i kućica, u tri dana njih 130

Medved je istaknuo da su od prošlog tjedna ojačani timovi za isporuku i stavljanje kontejnera i kućica u funkciju te je dosad postavljeno 507 kontejnera i kućica, a u protekla tri dana njih 130.

Izvijestio je da je na elektroenergetsku mrežu priključeno preko 650 privremenih smještajnih objekata, uključujući one iz privatnih donacija.

Potpredsjednik Vlade rekao je da je s današnjim danom evidentirano 2045 osoba koje su nakon potresa prijavile privremeno boravište izvan Sisačko-moslavačke županije.

Istaknuo je kako su na Stožeru donijeli zaključak o nabavi materijala za uspostavu kontejnerskog naselja na lokaciji Staro Sajmište u Petrinji, a dodatno su mobilizirali jednu tvrtku radi postavljanja šatora za građane i volontere na lokaciji Sportsko-rekreativni centar Banovac u Glini.

Donesen je i zaključak o mobilizaciji više pravnih osoba za prijevoz privremenih stambenih jedinica iz baze u Lekeniku, te zaključak o mobilizaciji jedne pravne osobe za angažiranje kranske dizalice i dvije dizalice s kamionom za sanaciju dimnjaka i krovova na području Siska.

Izvijestio je kako su s jedinicama lokalne samouprave usuglasili da će one dostavljati svoje potrebe za hranom te prihvat i određivanje punktova, kao i definiranje osoba za daljnju distribuciju hrane.

Medved je istaknuo kako su zbog hladnijeg vremena sve sastavnice djelovale još intenzivnije u smjeru dostave toplih predmeta za grijanje.

“Podijelili smo 53 tone hrane, 25.263 topla obroka za stanovništvo, 5774 obroka za operativne snage. Obzirom na posljedice potresa proveli smo 892 usluge psihosocijalne pomoći, održali smo sastanak s Nacionalnim centrom za psihotraumu i drugim pružateljima usluga psihosocijalne pomoći radi koordinacije na terenu”, kazao je.

Od posljednje sjednice Vlade Hrvatski centar za potresno inženjerstvo zaprimio je 5328 novih zahtjeva za pregled objekata, od čega ih je pregledano 3258.

“Sveukupno je do sada zaprimljeno 46.902 prijave štete, a ukupno je pregledano 21.628 objekata. Kao rezultati od ukupno pregledanih objekata u kategoriji s crvenom naljepnicom je 2639 objekata, sa žutom 4422 objekta, i sa zelenom 12.609 objekata”, naglasio je Medved.

Također je najavio kako im slijedi intenziviranje svih aktivnosti i koordinacije s lokalnom samoupravom vezanim za organizaciju prehrane i postavljanje privremenih smještajnih kapaciteta te njihovo spajanje na vodovod i elektroenergetsku mrežu.

Otpis potraživanja za energiju

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić predstavio je Zaključak u vezi provedbe otpisa potraživanja za energiju krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima.

Predmetnim Zaključkom zadužuje se Hrvatska elektroprivreda d.d. da u svrhu sanacije šteta na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji doprinese na način da će krajnjim kupcima kategorije kućanstvo čije su objekti pretrpjeli štetu, kao posljedicu serije potresa od 28. prosinca 2020. godine, otpisati sva potraživanja vezana za isporučenu energiju te druga potraživanja, odnosno naknade u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju s pripadajućim naknadama za razdoblja siječanj, veljača i ožujak 2021. godine.

Ministar Ćorić rekao je da će se za navedene objekte otpisati potraživanja vezana za premještanje priključaka na elektroenergetsku mrežu predmetnih objekata na privremeni zamjenski objekt (kontejner, mobilna ili kamp kućica, pomoćni objekt na istoj lokaciji), uključujući izgradnju novog priključka na istoj lokaciji te kasnije premještanje priključka za potrebe napajanja obnovljenog, odnosno novog objekta.

Također krajnje kupce kategorije kućanstvo čiji su objekti pretrpjeli štetu, a čiji je opskrbljivač povezano društvo HEP d.d. otpisat će se ukupan iznos računa za električnu energiju, a za krajnje kupce kategorije kućanstvo čiji su objekti pretrpjeli štetu čiji je opskrbljivač netko drugo društvo neće se naplatiti naknada za distribuciju i prijenos električne energije.

HEP d.d. će kroz svoja povezana društva krajnje kupce kategorije kućanstvo čiji su objekti pretrpjeli štetu, a koji kupuju plin i toplinsku energiju od povezanih društava HEP-a otpisati potraživanja u iznosu jedinstvenih računa za navedene mjesece.

25 milijuna kuna za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama

Vlada je donijela Odluku o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da su razorni potresi koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020. prouzročili i znatna oštećenja na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke županije.

Predmetnom Odlukom, naveo je ministar, Vlada zadužuje društvo Hrvatske ceste d.o.o. da osigura interventna sredstva u iznosu od 25 milijuna kuna za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području navedene županije. Sredstva će se osigurati preraspodjelom unutar financijskog plana društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2021.

Odlukom će se, kako je pojasnio, sanirati šteta na 11 županijskih cesta duljine oštećenja 7,5 kilometara procijenjene vrijednosti 4,1 milijuna kuna bez PDV-a, 11 lokalnih cesta duljine oštećenja 19,8 km, procijenjene vrijednosti 8,65 milijuna kuna bez PDV-a kao i pet mostova procijenjene vrijednosti oštećenja od oko tri milijuna kuna.

Potres je aktivirao i pet klizišta i jedan odron čija je procijenjena vrijednost sanacije 3,1 milijun kuna. Procijenjeni trošak projektiranja klizišta i mostova je je 1,5 milijuna kuna.

Milijun i 500 tisuća kuna za nabavu stočne hrane

Dana je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković podsjetila je da je područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije 29. prosinca 2020. godine pogodio niz razornih potresa koji su izazvali znatnu materijalnu štetu na objektima za uzgoj stoke i skladištenje krme za hranidbu stoke. Potresi su, dodala je, osim velike materijalne štete na objektima za uzgoj stoke, uzrokovali i značajne poremećaje u uzgoju, hranidbi, smještaju i očuvanju zdravlja domaćih životinja te su znatno otežali brigu o domaćim životinjama.

Vučković je izvijestila da se izvanrednom mjerom pomoći osigurava nesmetana hranidba stoke na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u svrhu osiguravanja nastavka stočarske proizvodnje, stvaranje prihvatljivih tehnoloških uvjeta za uzgoj, očuvanje zdravlja stoke i provedbu mjera dobrobiti domaćih životinja.

Ministarstvo poljoprivrede će sredstva za provedbu ove Odluke koristiti za potrebe opskrbe stočnom hranom na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, sukladno potrebama koje će utvrditi stručne službe Ministarstva poljoprivrede.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u financijskom planu Ministarstva poljoprivrede za 2021. u iznosu od milijun i 500 tisuća kuna.

Stradala kućanstva u potresu oslobođena plaćanja RTV pristojbe

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek predstavila je Zaključak o zaduženju Hrvatske radiotelevizije da obustavi naplatu RTV pristojbe kućanstvima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenom području.

HRT se tako zadužuje da u svrhu sanacije štete na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji doprinese tako da se obveznicima RTV pristojbe stradalih u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima, otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe za razdoblje siječnja, veljače i ožujka 2021. godine s mogućnošću produljenja.

Izvor: Vlada/Hina

Pratite nas na društvenim mrežama!