Čije to kuće mislite uređivati gradonačelniče i s čijim novcima? HDS – otvoreno pismo

Obajvljujemo otovoreno pismo HDS-a Križevci, koje su uputili gradonačelniku.

– Pretpostavljamo gradonačelniče da je najava obnove centra Grada koji je velikom većinom u privatnom vlasništvu samo još jedna u nizu Vaših neistina . Da je to izjavljeno u predizbornoj kampanji nikom ništa, ali Vi ste to objavili u ulozi aktualnog gradonačelnika, stoga Klub vijećnika HDS-a traži precizna pojašnjenja i odgovore na pitanja:

– Tko su vlasnici kuća koje mislite obnavljati?

– Koliko je procijenjena  vrijednost tih radova?

– Koji su izvori sredstava, proračun Grada, još jedan kredit, neki drugi izvor, koji?

Proračun Grada donosi Gradsko vijeće.

Istim nisu predviđena nikakva sredstva za slične namjene u ovoj godini, pa se postavlja pitanje ozbiljnosti Vaše izjave,  ali i odgovornosti za iste.

Čelni čovjek Grada trebao bi biti odgovoran za namjensko trošenje proračunskog novca, a sukladno tome i za javne izjave.

Budući da se Gradsko vijeće već dugo ne sastaje, a sada kada je gradonačelnik odbacio predsjednika Vijeća i SDP kao partnera koji je vjerno dizao ruke i pomogao mu  zadužiti Grad najviše u povijesti, teško je očekivati da će se više i sastati, Klub vijećnika HDS-a traži odgovore  ovim putem.

Ova tema dosta je zainteresirala  građane koji postavljaju pitanja i vijećnicima HDS-a, pa iz tog razloga tražimo jasne odgovore gradonačelnika, dok je još u toj ulozi.

Klub vijećnika HDS-a Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!