Grad Koprivnica pokrenuo akciju uklanjanja dimnjaka koji se ne koriste

Riječ je o aktivnosti koja se poduzima u cilju zaštite sigurnosti građana u slučaju nastajanja neke od prirodnih nepogoda. S uklanjanjem dimnjaka kreće se idućeg tjedna. U akciji će sudjelovat stručne službe Grada Koprivnice, djelatnici Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac Koprivnica, dobrovoljni vatrogasci Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, profesionalni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica i policija.

Uklanjanje dimnjaka obavljat će se na trošak Grada Koprivnice. Građani koji žele da im se uklone dimnjaci koje ne koristi prijaviti se mogu od 8. do 15. siječnja 2021. godine višem stručnom suradniku za građenje Grada Koprivnice Dejanu Mihalcu na brojeve 048 279 503, 095 376 2960 ili putem maila dejan.mihalec@koprivnica.hr.

Važno je za napomenuti kako se dimnjaci uklanjaju sve do ispod krovišta objekta. Mjesto s kojeg će dimnjak biti uklonjen bit će sanirano najlonom, a ostale radove moraju si osigurati sami vlasnici objekata.

Pozivaju se građani koji imaju potrebu za uklanjanjem dimnjaka koje ne koriste da se jave na navedeni kontakt kako bi ostvarili to pravo te tako dodatno osigurali svoje domove ali i sebe.

Naslovna fotografija preuzeta od lider.media; foto Dražen Lapić

Pratite nas na društvenim mrežama!