Imendan slavi Veronika!

Pogledajte značenje imena Veronika!

Veronika je žensko ime koje se koristi u mnogim jezicima. Grčkog-latinskog je porekla. Ima dvojako značenje: donosilac pobjede i prava slika.

S imenom je povezana i biblijska priča po kojoj je Veronika bilo ime žene koja je prekrila Isusa s maramom prilikom uspona na brdo.

Veronikom je bila nazvana jeruzalemska žena, osoba koja se je sažalila nad Isusom i njegovom patnjom pod križom, kad ga je noseći ovladavao uspon na brdo golgotu (lubanju). zapravo jedna od današnjih katoličkih postaja križnog puta kojim se evocira sjećanje na Kristovu kalvariju je i Veronikina postaja. ta žena pružila mu je rubac i otrla oznojeno i krvavo lice. prema predaji na rupcu je ostao obris Isusovog lika. odatle potječe naziv Veronikin rubac. kao relikvija, ovaj se rubac čuva u crkvi sv. Petra u rimu
sv. Veroniku slavi uz katoličku i ortodoksnu i baptistička crkva. etimološku potvrdu značenja imena Veronikin rubac ili božji odraz, nalaze i u latinskoj frazi: Vera Iconica, što bi značilo istinski izgled.
Veronikom su se u srednjem vijeku nazivali žitelji talijanskog grada Verone. ime dolazi iz latinskog Veronicu; Veronensis, veronski, Veronjani.
čuvenu ljepotu veronskih žena ovjekovječio je Shakespeare u tragediji ‘Romeo i Julija’ , čiju je radnju smjestio baš u taj grad.
značenje imena bi bilo Veronjanka ili žena iz Verone.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!