Kako uspostaviti nastavu i interventne zahvate na obrazovnim objektima u potresom pogođenom području?

Prema dostupnim podacima na potresima pogođenim područjima
ukupno je 58 školskih i visokoškolskih objekata, objavilo je
Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U Petrinji, Glini i Sisku je
ukupno 21 škola s 5 658 učenika.
Od ukupno preglednih objekata situacija je sljedeća: 9 neupotrebljivih zbog nastalih oštećenja; privremeno je neuporabljivo 11 objekata; 7 je uporabljivo s preporukom; a 15 je uporabljivo.
Nakon obilaska dijela školskih ustanova u Petrinji, Glini i Sisku, osnovana je i operativna jedinica u Ministarstvu koja će izravno, na terenu, s osnivačima škola dogovoriti konkretne korake u ponovnoj
uspostavi nastave, ali i interventne zahvate na obrazovnim objektima koje će biti moguće u kratkom vremenu staviti u funkciju.
Glavne aktivnosti Ministarstva usmjerene su na organizaciju nastave za učenike i studente ukoliko to epidemiološki uvjeti dozvole te pripremu za obnovu infrastrukture.
Ministarstvo će osigurati potrebna materijalna sredstva za izgradnju i obnovu objekata te provesti žurne aktivnosti za pravovremenu pripremu projektne dokumentacije jer ćemo sredstva za obnovu škola povlačiti iz
europskoga Fonda solidarnosti.
Školama je poslan upitnik kako bi se utvrdile potrebe u svezi opremanja učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika IT opremom.
U suradnji s teleoperaterima osigurat će se SIM kartice onog operatera koji ima najveću pokrivenost na tom području.
Ministarstvo je interventno financiralo nabavku 20 seizmografa za Prirodoslovno – matematički fakultet u iznosu od 4.5 mil. Kuna.

(Ministarsvo znanosti i obrazovanja)

Pratite nas na društvenim mrežama!