Modeli nastave i podaci o zaraženim učenicima

U skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19

U skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19, svaka školska ustanova može odabrati jedan od predložena tri modela odgojno-obrazovnoga rada u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19. 
To su: odgojno-obrazovni rad i nastava u ustanovi – A modelmješoviti oblik odgojno-obrazovnoga rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu i to dva dana u školi, a tri dana od kuće ili jedan tjedan u školi, a drugi tjedan na daljinu) – B modelodgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu  – C model. 
Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19.
Školske ustanove u skladu s epidemiološkom situacijom unose podatke o modelu rada u bazu podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 Prema podacima iz navedene baze, školske ustanove rade po modelima prikazanim u tablici 1.
(stanje od 19. siječnja 2021.)

Model nastavebroj škola% škola% učenika
A – nastava u školi23717,39%17,40%
B – mješoviti (2+3/3+2)161,17%0,99%
B – mješoviti (tjedan po tjedan)171,25%1,45%
C – online nastava23317,09%18,13%
Kombinacija A i B423,08%2,89%
Kombinacija A i C81459,72%58,94%
Kombinacija B i C40,29%0,20%
Ukupno1363100,00%100,00%

Podaci o zaraženim učenicima se nalaze ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama!