Održan sastanak o projektima na uslužnom području Vodnih usluga Križevci – naglašena dobra suradnja općina Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec s Hrvatskim vodama

Na temu “Projekti na uslužnom području Vodnih usluga” d.o.o. Križevci od 2018. – 2020.” održan je danas u općini Sveti Ivan Žabno sastanak kojem su uz domaćina načelnika općine Nenada Bošnjaka,  prisustvovali zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić sa suradnikom, voditeljem Sektora korištenja voda Đinom Zmijarevićem, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, saborski zastupnik Darko Sobota, direktorica Vodnih usluga Helena Kralj-Brlek, predsjednik Uprave tvrtke “Radnik” Mirko Habijanec, predsjednik Općinskog vijeća općine Sveti Ivan Žabno Krešimir Habijanec, potpredsjednik Gradskog vijeća Križevaca Mato Devčić i vijećnici u Gradskom vijeću Grada Križevaca Stjepan Peršin i Đuro Klopotan te zamjenik načelnika općine Sveti Petar Orehovec Dragutin Hendelja.

Uvodno se obratio načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak koji je govorio o glavnim investicijama koji su u posljednje četiri godine provedene na području općine Sveti Ivan Žabno.

-“Izgradili smo 21 km sekundarnih i dobavnih vodova što je vrlo vrijedna investicija oko 13 milijuna kuna od čega se 5,5 milijuna kuna odnosi na sufinanciranje Hrvatskih voda” – kazao je Nenad Bošnjak i na tome zahvalio zamjeniku generalnog direktora Hrvatskih voda Davoru Vukmiriću.

-” U tih 5,5 milijuna kuna Hrvatskih voda istaknut ću da se odnosi na izgradnju vodotornja u Svetom Ivanu Žabnu, dobavnog voda do vodotornja, dobavnog voda do naselja Cirkvena i oko 300.000 kuna je financirana izrada glavnog projekta buduće Aglomeracije Sveti Ivan Žabno na državnoj cesti D-28. Ostatak od 7,5 milijuna kuna je uglavnom financiran iz proračuna općine koji je potpomognut potporom naše županije sa 980.000 kuna za infrastrukturne projekte. Županija je potpomogla i sa 600.000 kuna za ravnomjerni razvoj općina” – rekao je Nenad Bošnjak i zahvalio i županu Darku Korenu na potpori za stanovnike ove općine.

-“Slijedeće što je na redu je dobavni vod do vodospreme Trema. Vodosprema Trema je u izgradnji i kandidirana je na mjeru ruralnog razvoja i osigurano je za nju preko 3 milijuna kuna. Plan je za ovu godinu da se napravi dobavni vod Đurđic-Staro brdo” -rekao je načelnik Bošnjak te nastavio o Aglomeraciji:

-“Znamo da je 10,5 km državne ceste uz koju bi trebala proći i kanalizacija. S obzirom na situaciju koja je zadesila sve, a to je pandemija, zatim potresi, ne znamo kako će se situacija dalje odvijati, ali imamo povjerenje u Hrvatske vode da će se sredstva pronaći i podržati ovako važan projekt” – kazao je Nenad Bošnjak.

Direktorica Vodnih usluga d.o.o. Helena Kralj Brlek kazala je da su 2018. godine Hrvatske vode osigurale 5.130.000 kuna, a realizirano je 2.676.000. Sva sredstva nisu realizirana zbog velikih javnih nabava.

Godinu kasnije osigurano je od strane Hrvatskih voda  9.440.000 kuna, a realizirano je 10.572.000 kuna.  “S obzirom da smo relativno malo područje, dobiveno je puno sredstava u odnosu na ostale i veće gradove. Poprilično smo odskočili u odnosu na okolne veće gradove: Koprivnicu, Bjelovar, Varaždin, Virovitica…  Radili smo na području općine Sveti Ivan Žabno, općine Sveti Petar Orehovec i daleko najviše na području grada Križevaca, posebno potez prema Apatovcu magistralnog cjevovoda, Glogovnica-Sveta Helena, precrpna stanica. Sredstva su bila osigurana i za odvodnju. Revitalizirali smo bunare na Trsteniku

i idemo u smjeru obnove bunara, a tu je izrada rješenja za smanjenje gubitaka na cijelom našem vodouslužnom području.

Za izvođenje svih projekata, najviše za vodoopskrbu, ali i za odvodnju i sanaciju gubitaka  u periodu od 2018. – 2020. Hrvatske vode su osigurale 21.357.000 kuna, a realizirali smo 20.260.000 kuna” – kazala je Helena Kralj Brlek. Također je istakla da je u tom periodu izvedeno

22 600 metara vodovodne mreže.

Dodala je da je u planu u narednom periodu izgradnja magistralnog cjevovoda Đurđic-vodosprema Trema u dužini 2,5 km, izgradnja vodovodne mreže za sela Ravenska Kapela, nastavak magistralnog cjevovoda Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački te projekt Aglomeracije u vrijednosti 256.370.000.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić kazao je da su neki projekti bili upitni početkom 2018. godine, možda i teško provedivi.

“Križevci – danas je to neupitno, a koliko to znači za grad, razvoj gospodarstva i kvalitetu života u Križevcima ne treba niti govoriti.

Za Koprivnicu se potpisuje ugovor u ponedjeljak, a Đurđevac je u fazi donošenja odluke. Tri velika projekta za tri grada, samo po sebi govori što to znači i nadam se da će biti partnerski projekti gdje ćemo i mi polučiti rezultate koji se dugo godina čekaju. ” – rekao je Davor Vukmirić te pohvalio suradnju s Vodnim uslugama.

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren zahvalio je zamjeniku generalnog direktora Hrvatskih voda Davoru Vukmiriću i kazao:

-“Žao mi je da postoje određene okolnosti koje nas usporavaju ili otežavaju projekte koje bismo možda jednostavnije, brže i efikasnije mogli realizirati.  Općina Sveti Ivan Žabno je pravi primjer kako to treba činiti, od komuniciranja do realizacije. Tako bi svi trebali funkcionirati. Županija sufinancira mnoge projekte i općina Sveti Ivan Žabno spada u sam vrh tih iznosa.” – rekao je župan Darko Koren i zahvalio Hrvatskim vodama na višegodišnjim odnosima čime je napravljen izuzetan pomak na području Koprivničko-križevačke županije.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Mato Devčić  naglasio je potrebu jednog dobrog impulsa pozitivnog i jasnog stava o programima i projektima koji su vitalni za grad Križevce, posebno u kontekstu novog proračunskog razdoblja Europske Unije 2021.-2027.

-” Vjerujem da će nova administracija početkom ljeta, nakon lokalnih izbora prepoznati ovu priču na jedan drugačiji, proaktivniji način i agresivnije pristupiti ovoj priči da se stvari dinamičnije realiziraju” – rekao je Mato Devčić.

Obratio se i predsjednik Uprave tvrtke Radnik Mirko Habijanec :

-“Ova Aglomeracija u Križevcima prije je stajala 7-8 godina i tapkalo se na mjestu. Promjenom uprave Komunalnog poduzeća i u Vodnim uslugama to se intenziviralo ” – rekao je Mirko Habijanec. Napomenuo je da bi ovakav sastanak trebalo održati ubrzo  u Svetom Ivanu Žabnu s temom kanalizacije i vodovoda u ovoj općini jer to je osnovni preduvjet za život stanovnika.

Na kraju je saborski zastupnik Darko Sobota istakao  da je milijarda i 120 milijuna kuna investicija aglomeracije na području Koprivničko-križevačke županije druga po veličini investicija koja se odvija, odmah iza izgradnje drugog kolosjeka rekonstrukcije željezničke pruge Križevci-Koprivnica-mađarska granica koja je u vrijednosti od preko 3 milijarde kuna.

RKŽ /J.I./ Foto: tik

Pratite nas na društvenim mrežama!