Općina Kalnik kupila kuće u Vojnovcu Kalničkom

Obavijest iz Općine Kalnik

Jučer su Općinski načelnik Mladen Kešer i direktor Komunalnog poduzeća Željko Car obišli kuće u Vojnovcu Kalničkom koje je općina kupila za namjenu Društvenog doma Vojnovec Kalnički.

Načelnik Kešer je ukratko iznio svoje vizije uređenja prostora Predsjedniku mjesnog odbora Vojnovec Kalnički Franji Mrvčiću koji će uskoro sazvati sastanak građana, na kojem će načelnik iznijeti svoje planove i smjernice uređenja a to je:

– dvije kamene kuće zadržat će svoj izborni oblik kalničke arhitekture samo što će ih obnoviti u izvornom obliku, a služit će kao muzej Kalničkih plemenitaša,

-veliku kuću će preurediti, u donjem djelu će biti dvorana za potrebe mjesta, a na prvom katu i potkrovlju uredit će sobe za turizam.

– na dvorištu će se urediti dječje igralište sa spravama. Načelnik je poručio mještanima morali smo napustiti lokaciju bivšeg zajedničkog Društvenog i vatrogasnog doma Vojnovca i Hižanovca jer nikako nismo mogli postići zajednički jezik s Općinom Sv.Petar Orehovec i pojedincima iz Hižanovca. Općini Sv. Petar Orehovec poklanjamo sva naša ulaganja i ništa ih ne tražimo, spremni smo selu Hižanovec i dalje pomagati kao dobri susjedi, ali se više ne damo vući za nos poručio je načelnik Kešer!

Pratite nas na društvenim mrežama!