Pravna klinika u srijedu u Koprivnici

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u srijedu, 13. siječnja 2021. godine stižu u Koprivnicu u sklopu projekta
Pravne klinike kojim građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć.

U koprivničkoj Gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu studenti će dežurati od 10 do 13 sati.

Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti svi zainteresirani građani. Sa sobom moraju ponijeti fotokopiju
osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju.

Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći i u sastavljanju raznih pismena i
podnesaka u upravnim i drugim postupcima.

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi pomažu akademski
mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori.

(Grad Koprivnica)

Pratite nas na društvenim mrežama!