Prenosimo priopćenje Predsjedništva SDP-a Koprivničko-križevačke županije

U redakciju Radija Križevci danas je pristiglo i priopćenje PREDSJEDNIŠTVA I ŽUPANIJSKOG ODBORA SDP-a KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE koje prenosimo u cijelosti:

Predsjedništvo SDP-a Koprivničko-križevačke županije održalo je sinoć svoju 10. sjednicu na kojoj smo raspravljali o bitnim pitanjima vezanim uz aktualnu situaciju u županiji. Između ostalog dotaknuli smo se teme opasnosti akcidentne situacije koja se pojavile na odlagalištu Piškornica, čime je ugrožen okoliš, podzemne vode te zdravlje ljudi i životinja.
Odgovorni ljudi koji se bavi zbrinjavanjem otpada na Piškornici obavještavaju o velikom problemu koji se je dogodio na odlagalištu otpada Piškornica u Koprivničkom Ivancu (Državni inspektorat, Vodopravnu inspekciju, Inspekciju zaštite okoliša, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Upravu za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Koprivničko–križevačke županije, te Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, a time i župana Darka Korena).
Citiramo dopis: U slučaju izlijevanja procjednih voda u okoliš došlo bi do zagađenja recipijenta Gliboki, vodotoka koji u Koprivničko–križevačkoj županiji ima gotovo najbolje ekološko stanje. Nadalje, neminovno bi došlo do zagađenja podzemnih voda, a s tim u vezi i potencijalnog onečišćenja izvorišta pitke vode Ivanščak s kojeg se opskrbljuje Grad Koprivnica i okolne Općine.
Sam direktor društva dana 07. siječnja 2021. godine donio je Odluku o uvođenju izvanrednih mjera na odlagalištu Piškornica u Koprivničkom Ivancu s ciljem sprečavanja izlijevanja procjednih voda u okoliš i tijelo odlagališta, no kako smo dobili izvješće mjere nisu u potpunosti ili nikako realizirane i procjedne vode su ušle u okoliš, a time je moguće ugrožen i izvor pitke vode.
Predsjednik SDP-a Koprivničko-križevačke županije Mladen Kešer prije dva tjedna zatražio je od župana Darka Korena i Predsjednika skupštine Željka Pintara da sazovu Izvanrednu sjednicu Županijske skupštine na temu: PRIJETI LI PODRAVINI VELIKA KATASTROFA, no isti su se oglušili na apel.
Pošto se radi o akcidentnoj situaciji, Predsjedništvo SDP-a Koprivničko-križevačke županije donosi odluku o pokretanju prikupljanja potpisa županijskih vijećnika Koprivničko-križevačke županije za sazivanje izvanredne skupštine s dnevnim redom:

Podnošenje izvješća o poslovanju RCGO Piškornica d.o.o.
Podnošenje izvješća o poslovanju Piškornica sanacijsko-odlagalište d.o.o.
Izvješće o zagađivanju vode utjecajem odlagališta otpada odloženog na Piškornici

Apeliramo na sve stranke i članove skupštine da potpišu zahtjev za sazivanje izvanredne županijske skupštine, jer članovi skupštine su mjerodavni i odgovorni za instituciju u kojoj zastupaju građane i njihove interese, jer briga za okoliš i za zdravlje mora biti na prvom mjestu.

Predsjedništvo SDP-a Koprivničko-križevačke županije
Mladen Kešer, bacc.ing.agr.

Foto: wikipedija.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!