"Sigurnije škole i vrtići" – unaprijediti sustav pripreme na izvanredne situacije

Hrvatski Crveni križ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao je dvodnevnu završnu konferenciju Erasmus+ projekta „SIGURNIJE ŠKOLE I VRTIĆI: razvoj online platforme za sigurne i dobro pripremljene osnovne škole i vrtiće za izvanredne situacije“ od 27. siječnja do 28. siječnja 2021. godine koja je ujedno bila i državni stručni skup za odgojitelje, učitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima i osnovnim školama.

Na konferenciju se prijavilo više od 800 sudionika, a podršku su dali i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, dip. oec., Ministarstvo znanosti i obrazovanja i drugi uvaženi predstavnici lokalnih samouprava, sustava civilne zaštite i društava Crvenog križa.

Prepoznavši potrebu za kontinuiranim podizanjem svijesti kod djece, mladih, njihovih roditelja odnosno skrbnika i djelatnika predškolskih i školskih odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj o važnosti procjene i podizanja razine sigurnosti u vrtićima i školama te potrebu za kontinuiranim stjecanjem i usavršavanjem znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, pripremljenosti na izvanredne situacije i psihosocijalne podrške, Hrvatski Crveni križ je u razdoblju od studenog 2018. do siječnja 2021. s partnerima (dječjim vrtićima i osnovnim školama) provodio projekt „Sigurnije škole i vrtići“ financiran iz EU fondova u sklopu Erasmus+ programa, a uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najosjetljivijim i najranjivijim društvenim skupinama. Stoga se projektom sigurnijih škola i vrtića nastoji podići svijest i unaprijediti sustav pripreme na izvanredne situacije. Razvoj novih tehnologija i njihova sve šira upotreba i dostupnost omogućuju nam pristup sve većem broju građana Republike Hrvatske, stoga je u sklopu projekta razvijena i testirana edukativna platforma (https://sigurnija-djeca.hck.hr/) koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti, alate i pozadinske informacije koje su razvili Hrvatski Crveni križ i partneri.

Na taj način kreiran je lako dostupan i koristan internetski alat s edukativnim materijalima i konkretnim aktivnostima koje odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i mladima.

HCK

Pratite nas na društvenim mrežama!