U Koprivnici potpisana Europska povelja o lokalnom radu s mladima


Grad Koprivnica, dana 25. siječnja 2021. godine, potpisao je Europsku povelju o lokalnom radu s mladima. U sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije, donesena je i Europska povelja o radu s mladima. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.
Cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima.
Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.
Rad s mladima temelji se na vrijednostima, a temeljna načela nalažu da treba:
biti temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju – na mladima koji su aktivni u radu s mladima vlastitom voljom i motivacijom,
biti temeljen na i odgovarati na potrebe, interese, ideje i iskustva mladih iz njihove perspektive te na taj način unijeti dodatnu vrijednost i/ili radost u život, biti osmišljen, organiziran, planiran, pripremljen, proveden i vrednovan zajedno s mladima ili od strane mladih, pridonijeti osobnom i društvenom razvoju mladih s pomoću neformalnog i informalnog učenja,
nastojati unaprijediti odlučnost, samostalnost i pristup pravima mladih,
usvojiti cjeloviti pristup mladima i pronaći zajedničko stajalište s njima kao sposobnim pojedincima i akterima u vlastitom životu i društvu u cjelini,
promicati kritičko razmišljanje i kreativnost te ljudska prava, demokratske vrijednosti i aktivno građanstvo, biti aktivno uključiv i pružiti jednake mogućnosti mladima.

(Grad Koprivnica)

Pratite nas na društvenim mrežama!