Vladimir Trušček darovao Gradu Križevcima parcelu u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Na inicijativu Grada Križevaca, za potrebe izgradnje hidrostanice Kloštar Vojakovački, Vladimir Trušček darovao je Gradu Križevcima parcelu u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Ovim postupkom obje stranke predugovora obvezale su se sklopiti konačni Ugovor o darovanju nekretnine. Potpisu ugovora nazočili su zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević te vlasnik nekretnine, Vladimir Trušček.
Ovim povodom zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević istaknuo je važnost hidrostanice Kloštar Vojakovački: „Zbog konfiguracije, odnosno visinske razlike terena gdje trenutno postojeći tlakovi u magistralnom cjevovodu nisu dovoljni da postignu zadovoljavajući pritisak, potrebna je hidrostanica kako bi bila moguća opskrba cijelog sela vodom. Lokacija hidrostanice mora biti na darovanoj parceli iz razloga što se tu cjevovod račva, jedan dio ide prema naselju Rajići, a jedan dio prema naselju Gašparići i ostatku Kloštra Vojakovačkog.“
Ovim putem se zahvalio darovatelju potrebne čestice.

Pratite nas na društvenim mrežama!