Donesena Odluka o subvencioniranju troškova sterilizacije odnosno kastracije pasa i mačaka s područja grada Koprivnice za 2021. godinu.

U Proračunu Grada osigurano je 150.000,00 kuna za subvencioniranje troškova kastracija i sterilizacija pasa i mačaka građana. Radi se o mjeri za sprečavanje nekontroliranog razmnožavanja kućnih ljubimaca, a na taj će se način doprinijeti smanjenju broja pasa i mačaka lutalica.

Subvencionirat će se troškovi kastracije odnosno sterilizacije pasa i mačaka građana u iznosu od 240,00 kuna za ženku mačke, 160,00 kuna za mužjaka mačke, 400,00 kuna za mužjaka psa i 500,00 kuna za ženku psa.

Ostatak troška do punog iznosa troškova sterilizacije ili kastracije snosit će vlasnik životinje.

Tijekom kalendarske godine može se ostvariti maksimalno jedna subvencija za sterilizaciju ili kastraciju psa i jedna za mačku po domaćinstvu na području Grada Koprivnice.

Grad će ovu Odluku provoditi u suradnji s Veterinarskom stanica Koprivnica d.o.o., Veterinarskom stanicom Nova d.o.o. i Veterinarskom ambulantom PETS2VETS.

Grad Koprivnica

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!