Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj: 1,18 milijuna spremnika za 400 gradova

Oko 400 gradova i općina koji su se prijavili za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobit će spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima, ukupno 1,18 milijuna kanti, do sredine lipnja 2021. godine.
Trenutno se isporučuje oko 1,18 milijuna spremnika različite zapremine za odvojeno prikupljanje papira, plastike, biootpada i drugog otpada koji se može reciklirati. Također, Fond je jedinicama lokalne samouprave ranije isporučio oko 48.000 većih metalnih i plastičnih spremnika, tako da građani također mogu odvojeno odlagati razne vrste otpada u svojim naseljima. Riječ je o projektu od oko 370 milijuna kuna ulaganja, koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u tu svrhu odobrilo Fondu i osiguralo financiranje iz EU fondova.

“Hrvatska je u 2019. u odnosu na 2018. zabilježila rast odvojenog prikupljanja otpada za 6%, a taj postotak na nacionalnoj razini sada iznosi 37%. Pružajući građanima raspoloživu infrastrukturu i stalnu edukaciju javnosti taj će postotak zasigurno i dalje rasti ”, rekao je Hini direktor Fonda Siniša Kukić.

Prema podacima Eurostata za 2019. godinu, Hrvatska je s 445 kilograma komunalnog otpada po stanovniku nešto ispod europskog prosjeka od 502 kilograma po stanovniku.

Najviše kontejnera naručile su jedinice lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji. Do danas je isporučena polovica ugovorenih količina. Unatoč pandemiji i potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu te područje Sisačko-moslavačke županije, ulaganja u infrastrukturu povezanu s gospodarenjem otpadom nisu usporila.

Osim spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, EU fondovi također su pomogli u sufinanciranju izgradnje reciklažnih dvorišta, postrojenja za sortiranje i kompostiranje, kao i nabavu komunalnih vozila. Općinske odlagališta također se saniraju, a dio se financira iz državnih fondova Fonda za zaštitu okoliša, dok se dio osigurava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, koji je također sufinancirao izgradnju centara za gospodarenje otpadom.

Operativni program Konkurentnost i kohezija temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije koja ga većim dijelom financira.

Izvor: Croatiaweek.com

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!