HOK- Otvoreno pismo poslovnim bankama

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke Županije u zadnje vrijeme prima pritužbe svojih
članova, obrtnika iz Koprivničko-križevadke Županije, pogotovo onih kojima je zabranjen ili
ograničen rad Odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH da im banke zbog
smanjenog prometa, koji je posljedica smanjenog obujma rada, umanjuju kreditnu sposobnost i
odobrene minuse po Žiro računima.
Ovim putem Obrtnička komora Koprivničko-križevačke Županije apelira na poslovne banke da
budu solidarne te da ne umanjuju kreditnu sposobnost ili minuse obrtnicima kojima je rad
ograničen ili zabranjen zbog pandemije korona virusa i trenutnih mjera koje su na snazi.
Također, ovim putem apeliramo na banke taj način zajedno premostimo ovu
situaciju koja je teška za sve, posebice za obrtnike kojima je rad u ovom trenutku ograničen
ili zabranjen.

Izvor: HOK

Pratite nas na društvenim mrežama!