Imendan danas slave osobe imena Veronika i Andrija!

Prema katoličkom kalendaru imendan danas slave osobe imena Andrija i Veronika.

Ime Andrija potiče iz grčkog “Andreas”, izvorno iz “andreios” u značenju “hrabar, muževan”.

Veronika je latinska forma grčkog imena Berenice sastavljenog od phérein (donijeti) i níkê (pobjeda). Dakle, značenje ovog imena je “ona koja donosi pobjedu”. Poznata je i priča o svetoj Veroniki, ženi koja je na putu do raspeća dala Isusu Kristu veo da obriše svoje čelo. Kad joj je Isus vratio veo, na njemu je bio čudesno oslikan njegov lik. Odatle potječe mišljenje da je značenje ovog imena “prava slika” od latinskog Vera Icon.

Izvor: zagorje.com

Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!