Koprivnica će i u 2021. godini obrtnike i poduzetnike pogođene krizom izazvanom bolešću COVID 19 osloboditi od plaćanja komunalne naknade

Grad Koprivnica i u 2021. godini nastavlja s provođenjem mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. U skladu s navedenim donijeta je Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima kojom se poduzetnici i obrtnici oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju i poreza na javne površine za 2021. godinu te Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Cilj je omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da se u što kraćem vremenu punim kapacitetom vrate svojim poslovnim aktivnostima.

Važno je za napomenuti kako će uplatnice na kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda biti podijeljene svim obrtnicima i poslovnim subjektima. Budući da je dio poduzetnika odlukom Nacionalnog stožera, a zbog pandemije COVID-19, obustavio obavljanje poslovne djelatnosti donesena je odluka o oslobađanju tih poduzetnika plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021. godine uz mogućnost produljenja ovisno o odluci Nacionalnog stožera.

Oslobađanje se ne odnosi na naknadu za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda, a naplata se obavlja putem jedinstvene uplatnice s komunalnom naknadom. Dakle, iznos na zaprimljenim uplatnicama koji se odnosi na naknadu za uređenje voda mora biti podmiren za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021. godine.

Izvor: (Grad Koprivnica) foto: RKŽ

Pratite nas na društvenim mrežama!