Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti

Na današnji dan, 11. veljače, slavi se Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti (eng. International Day of Women and Girls in Science). Odluku o tome da znanstvenice dobiju svoj dan donijela je Opća skupština UN-a u prosincu 2015. godine. Opća skupština Ujedinjenih Naroda je 11. veljače proglasila Međunarodnim danom žena i djevojaka u znanosti. Ciljevi obilježavanja ovog dana su promicanje ravnopravnog sudjelovanja djevojaka i žena u obrazovanju, usavršavanju, radu i donošenju odluka u znanosti; eliminacija svake diskriminacije žena, uključujući u području obrazovanja i zapošljavanja te premošćivanje pravnih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih barijera kroz poticanje razvoja obrazovnih politika i programa, uključujući školske kurikulume s ciljem poticanja većeg sudjelovanja žena i djevojaka, promocije razvoja karijere u znanostima i prepoznavanja postignuća žena u znanosti.

Izvor: sos-rijeka.org

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!