Obavijest o objavi javnih poziva Koprivničko- križevačke županije vrijednih 11 milijuna 350 tisuća kuna za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti i jedinice lokalne samouprave

Javni pozivi vrijedni 11 milijuna i 350 tisuća kuna objavljeni su danas, 15. veljače, a provode se na osnovu Programa iz područja gospodarskih (poljoprivreda i poduzetništvo) i komunalnih djelatnosti (vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom, dezinsekcija i regionalni razvoj), dok je provedbeno tijelo Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu.

Obavještavaju se potencijalni korisnici kako sve informacije o javnim pozivima mogu saznati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije https://kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom službenih osoba u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu za sljedeće područje:Konkurentno gospodarstvo: Jasna Sabolić, 048/658-235, e-mail; sabolic@kckzz.hrKomunalno gospodarstvo: Miroslav Vrban, 048/658-234, e-mail; vrban@kckzz.hrPoljoprivreda: Denis Maksić, 048/658-135, e-mail; maksic@kckzz.hr, Zlatko Dudaš, 048/658 189, e-mail; zlatko.dudas@kckzz.hr i Zdenka Marić, 048/658 135, e-mail; zdenka.maric@kckzz.hr.

Popis javnih poziva:

PROGRAM 1006: KONKURENTNO GOSPODARSTVO Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Otvoren: 15.02. – 30.11.2021.Tekući projekt T 100093 Potpore male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407

Otvoren: 15.02. – 30.07.2021. odnosno do iskorištenja sredstava

PROGRAM 1007: KOMUNALNO GOSPODARSTVOKapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2021. godini

Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava –  zaključno s 10.12.2021.Kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina

Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava – zaključno s 10.12.2021.Kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom

Otvoren: 15.02. – 30.11.2021., odnosno do utroška sredstava –  zaključno s 10.12.2021.Aktivnosti A 100158 Sufinanciranje rashoda JLS za dezinsekciju

Otvoren: 15.02. – 1.10.2021., odnosno do utroška sredstava

PROGRAM 1069: POLJOPRIVREDAPotpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu

Otvoren: 15.02. – 30. 07. 2021., odnosno do utroška sredstva.Potpore male vrijednosti za višegodišnje nasade

Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpore male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpore male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpore male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje

Otvoren: 15.02. – 30.07.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata

Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstvaPotpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća

Otvoren: 15.02. – 15.11.2021., odnosno do utroška sredstva.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Pratite nas na društvenim mrežama!