Obavijest proizvođačima jagoda!

Zaštita jagoda od štetnih organizama počinje proljetnim čišćenjem nasada kojim nastojimo ukloniti sve odumrle i od bolesti oštećene dijelove biljaka te korove.

Nakon provedenog proljetnog čišćenja potrebno je obaviti i prvu zaštitu pripravkom na bazi bakra (Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau – Z) jer tijekom kišnih dana na otvorenim gredicama može doći do infekcije uzročnicima bolesti lista i antraknoze jagode.

Navedeni pripravci pogodni su i u ekološkoj proizvodnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!