Snimka današnje emisije Politika, analitika i kritika

Poslušajte današnju emisiju ‘Politika, analitika i kritika’ u kojoj Ivana Mamula i Tihomir Komljenović komentiraju aktualna politička zbivanja.

Pratite nas na društvenim mrežama!