Turistička zajednica Grada Križevaca dobila 120.651,08 kuna od Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Kao jedna od preko 170 lokalnih i 14 regionalnih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske, Turistička zajednica Grada Križevaca dobila je prema odluci Hrvatske turističke zajednice sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u iznosu od 120.651,08 kuna za zadaće predviđene godišnjim programom rada koje se nisu mogle realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije COVID-19 tijekom 2020. godine.

Također, ugovorom o udruživanju sa jedinicama lokalne samouprave sa područja Kalničkog prigorja (Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno) udruženi su primili sredstva u iznosu of 29.722,47 kuna raspodjeljena prema uredbi Vlade Republike Hrvatske iz prosinca 2020. godine.

Izvor i foto: Turistička zajednica Grada Križevaca

Pratite nas na društvenim mrežama!