Učenički radovi na Danima Marcela pl. Kiepacha – srednjoškolci izložili Buggy vozilo i protupotresni krevet

U sklopu Dana Marcela pl. Kiepacha održana je i izložba inovacija „Kiepachnovacija“ na kojoj su izložena i dva rada učenika Srednje škole “Ivan Sekljanec”. Sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama izložba je održana u virtualnom obliku putem web stranice Grada Križevca od 8. do 12. veljače. “Naši izloženi radovi su Buggy vozilo i protupotresni krevet.
Ideja i sam postupak nastanka i razrade koncepta pristupu i realizaciji projekta buggy vozila proizašao je iz obostrane suradnje mentora i učenika 3.c završnoga razreda smjerova strojobravar i automehaničar. Ovaj projektom učenici su pokazali da se recikliranjem gotovog neupotrebljivog i nefunkcionalnog proizvoda može napraviti ponovno upotrebljivi proizvod uz minimalna ekonomska ulaganja.


Budući da su učenici osviješteni oko primjene, upotrebe, zastupljenosti, koristi i prednosti novih tehnologija u projektu su bili također vođeni primjenom istih na izradi projekta.
Učenici su dodatno osviješteni o očuvanju zdravlja i okoliša pravilnim zbrinjavanjem svih vrsta nastaloga otpada kako prilikom samoga rada na ovome projektu tako i u budućnosti.
Vozilo je također moguće nadograditi sa obnovljivim izvorima energije koji se naknadno ugrađuju. Prednost takvoga vozila je višestruka u korist zdravlja i očuvanja okoliša te samoga iskorištavanja gotove energije sunca ugradnjom fotonaponskih ćelija.
Mentor učenicima je nastavnik Saša Gojković.
S obzirom na situaciju i vrijeme u kakvome se trenutno nalazimo te nedavne potrese koji su se dogodili na području naše države za ideju protupotresnog kreveta nije trebalo puno. Na prijedlog nastavnika, učenici su samo nizali ideje, jer se poistovjećuju sa djecom koja su stradala i koja su uplašena nakon potresa te u strepnji da se ne dogodi idući.

Krevet je sličan krevetu kojeg ima većina školaraca kod kuće samo što ima izdržljivu konstrukciju i elektronički dio koji detektira potres. U slučaju potresa oko kreveta se spušta „oklop“. Ispod kreveta je prostor za suhe obroke, vodu i prvu pomoć te komunikacijski sklop za laku detekciju pod ruševinama.
Mentori učenicima su nastavnici Saša Gojković, Danijel Plavec i Zoran Kovač, objavili su u Srednjoj školi “Ivan Seljanec”.
(Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!