Web savjetovanje uzgajivača goveda

16. savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj održati će se 26. veljače 2021. godine putem Zoom Meeting-a s početkom u 11 sati. Organizator savjetovanja  je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a suorganizatori savjetovanja su  Središnji  savez  hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (H.U.SIM.) i savez udruga hrvatskih uzgajivača  holstein goveda (SUHUH).

Partner održavanja web savjetovanja je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a kao i svake godine pokrovitelj savjetovanja je  Ministarstvo poljoprivrede. (HAPIH) foto:pixabay

Pratite nas na društvenim mrežama!