Zaposliti će se 40 žena i brinuti o 240 korisnika – projektu 'Zaželi' odobreno više od 3 milijuna kuna

Obavještavamo vas da je Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Zaželi- program zapošljavanja žena“ – faza II odobren projekt pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ u visini 3.714.639,00 kn bespovratnih sredstava.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Đurđica Trbus, Ugovor za projekt „Pruži ruku potrebitima“ potpisala je 18. veljače 2021.

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Partneri: Grad Križevci
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Centar za socijalnu skrb Križevci
Trajanje: 15 mjeseci

Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada. Aktivnosti ovog projekta su: zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 12 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština
te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme).

Projekt “Pruži ruku potrebitima” direktna je nadogradnja na projekt “Pomoć u kući starijim osobama” koji se provodi na području općina u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2006. godine te nastavak istoimenog projekta apliciranog na isti poziv, a koji je s provedbom završio krajem 2020. godine.

Gradskom društvu Crvenog križa Križevci kroz ovaj projekt odobreno je 3.714.639,00 kn. U sklopu projekta zaposlit će se i educirati 40 žena koje će brinuti o najmanje 240 korisnika. Na ovaj način doprinijet će se konkurentnosti žena na tržište rada i omogućiti im da postanu produktivni član zajednicu te poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a
pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika.

Nakon završene edukacije, ciljna skupina će posjedovati uvjerenje o osposobljenosti, a time će nezaposlene žene kao dio ciljne skupine imati dodatne kompetencije i prednosti na tržištu rada čime se direktno doprinosi unapređenju njihovih mogućnosti za zapošljavanje.
Opći cilj projekta “Pruži ruku potrebitima” je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici.

Foto i izvor: Đurđica Trbus

Pratite nas na društvenim mrežama!