15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

Svjetski dan prava potrošača, prigoda je da ukažemo na probleme s kojima se svi mi kao potrošači svakodnevno susrećemo. 

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day), koji je prvi puta obilježen 15. ožujka 1983., svake godine aktualizira raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. To je ujedno i prigoda za promicanje temeljnih prava svih potrošača i za postavljanje zahtijeva da se ta prava poštuju.

Svjetski dan prava potrošača svoje porijeklo ima u “Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača” koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine.

Prvi je puta Svjetski dan prava potrošača obilježen 15. ožujka 1983.godine.

Deklaracijom su definirana četiri temeljna prava potrošača na tržištu roba i usluga:

pravo na sigurnost roba i usluga

pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju

pravo na izbor roba i usluga

pravo potrošača da se čuje njihov glas.

Kako bi se ostvarila odrednica Strategije prema kojoj je «potrošač-fizička osoba prepoznata i definirana  ključnim i odgovornim gospodarskim čimbenikom na svakom nacionalnom  tržištu», u srpnju 2004. godine Europska unija je redefinirala osam univerzalnih prava potrošača u deset praktičnijih i tržišno provodljivijih temeljnih načela politike zaštite potrošača, koja se odnose na sljedeće:

Kupujte  što želite i gdje želite

Ako proizvod nije ispravan, vratite ga

Postoje visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale proizvode

Potrošač mora znati što jede

Ugovori moraju biti nediskriminirajući (fair) i transparentni za potrošača

Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje

Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na izbor

Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran

Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili putovanjima (u zemlji i inozemstvu)

Učinkovita naknada štete u prekograničnim sporovima (kršenja prava potrošača).

Pratite nas na društvenim mrežama!